F E S T I V A L   V Ě D Y
Robot Festival vědy
Festival vědy 2021 logo

startujeme ve středu 8. září 2021

Téma: Digitální svět

NAŽIVO / od 8:30 do 18:30 hodin
ONLINE / od 8. září do 31. října 2021

VědaFest dříve Festival vědy„Na festival vědy každoročně přichází tisíce návštěvníků. Mě vždycky dobře naladí, že jsou to většinou studenti a školáci a že mají o vědu a techniku opravdový zájem. Jsem si jist, že se pro mnohé z nich festival stane impulzem aby se vědě sami věnovali“.

patronem festivalu je
prof. RNDr. Václav Pačes, DrSc.

ORGANIZÁTOŘI


ZA PODPORY