F E S T I V A L   V Ě D Y
Robot Festival vědy
Festival vědy 2021 logo

Těšme se na ročník 2021…

…ve středu 8. září

VědaFest dříve Festival vědy

Jedeme dál a i letos pro Vás připravujeme spoustu zajímavostí!

První týden v září je již tradičně spojen s laboratoří pod širým nebem v Dejvicích

Ve středu 8. září na viděnou na Kulaťáku nebo na webu nebo obojí!

 

 

patronem festivalu je
prof. RNDr. Václav Pačes, DrSc.ORGANIZÁTOŘI


ZA PODPORY